Sampana eto amin’ny Tafo Dijon 2016 – 2018 :

  • Sampana Vehivavy (SVK). Filoha : Rova RABENOROSOA
  • Sampana Antoko Mpihira (Chorale). Filoha : Chantal ANDRIANOEL
  • Sampana Tanora (STK). Filoha : Ny Aina RAJAOBARY
  • Sampana Sekoly Alahady (SA). Filoha : Voahangy RAZANATSIMBA

Vaomiera 2016 – 2018 :

  • Vaomiera Ara-bola. Filoha : Kanty RABENOROSOA
  • Vaomiera Sosialy. Filoha : Haingo ANDRIANIAINA
  • Vaomiera Fampitaovana. Filoha : Solofo RAKOTOVAO