Planning manaraka

Alahady 28 aprily 2019 aorian’ny fotoam-pivavahana Fananganana ny « asssociation oeuvres sociales »
Asabotsy 04 Mey 2019 Fivorian’ny Synodam-paritany Favats hatao eto Dijon
Alahady 5 Mey 2019 amin’ny 3 ora tolakandro Fotoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan’ny Tompo
Asabotsy 11 sy Alahady 12 Mey 2019 Choeur Uni Favats hatao any Reims
Asabotsy 18 sy Alahady 19 Mey 2019 Famangian’ny Filohan’ny FPMA (Pasteur Seth Rasolondraibe) ny tafo FPMA Dijon. Ka ny asabotsy dia hitondrany fampianarana sy fifanakalozana; ary ny Alahady dia hiarahany amintsika mandritry ny fotoam-pivavahana.
Asabotsy 25 sy Alahady 26 Mey 2019 Lasim-piangonana hatao any Abbaye Notre Dame de Venière à Boyer 71700.