Fotoana sy toerana

Ny fotoam-pivavahana eto amin’ny FPMA Dijon dia isaky ny alahady voalohany, fahatelo ary fahaefatry ny volana.

  • Alahady voalohany : Misy fandraisana ny fanasàn’i Tompo.
  • Alahady fahatelo : Misy Mpiandry avy any amin’ny Tafo rahavavy mitsidika eto amintsika.
  • Alahady fahaefatra : Misy ankatoky ny fandraisana.

Ireo fotoana ireo dia iarahana amin’i Pasitera mpandrindra eto amin’ny Tafo, Pasitera Hanta Raveloarimanga.