Vaomiera Asa Sosialy

Présentation VOAMIERA ASA SOSIALY

Ny voamieran’ny Asa Sosialy eto amin’ny tafo Dijon dia nitsangana tamin’ny volana janoary 2017.
Ny asa iandraiketany ety am-panombohana dia mifantoka indrindra amin’ny fampitaovana ireo tanora mandranto fianarana eto Dijon ka mila fanampiana. Izany dia marihina fa ifandrombonany amin’ny Sampana Vehivavy (SVK) eto amin’ny Tafo.

Ireo mpiandraikitra :

  • Ramatoa ANDRIANIAINA Haingo
  • Ramatoa ANDRIANOEL Chantal

Ity ny lisitry ny zava-misy azon’ny tanora hangatahana : Lisitra