Sampana Vehivavy

Sampana Vehivavy Kristianina

« Marta sy Maria » no natao anaran’ny sampana vehivavy teto Dijon taloha.

Taty aoriana, araka ny fitsipika mifehy ny FPMA nasionaly sy ny sampana rehetra izay misy ao anatiny, dia nomena ny anarana hoe : SVK « Sampana Vehivavy Kristianina » io sampana io.

Araka ny Art 10.7.4.5 :

« La section des femmes est une forme d’expression de foi. C’est à la fois un groupe de réflexion, d’actions et d’entraides ».

Ny mpiandraikitra am-perin’asa amin’izao fotoana, voafidy tamin’ny 2016 :

Filoha : Rova RABENOROSOA

Mpitam-bola : Hanta RANDRIANANTENAINA

Mpitan-tsoratra : Mbolatiana RASAMISOA

Mpanolo-tsaina : Agnès RANDRANTO

Andraikitry ny SVK eo anivon’ny fiangonana :

 • Asa miaraka amin’ny vaomiera sosialy
 • Fikarakarana samihafa : fanadiovana, fialana hetaheta ao aorian’ny fiangonana, asa rehefa manao dîner-concert, …
 • Fanaingoana ny fiangonana
 • sns …

Hetsika natao :

 • Thé concert
 • Fihaonana indroa isan-taona (Fifanakalozan-kevitra, fampianarana ny tenin’Atra, fanatanjahan-tena …)
 • Fikarakarana ny « repas des aînées »-ny EPUF Dijon
 • Fanampiana ny tanora eto Dijon iarahana amin’ny vaomiera sosialy (fanombohana ny banque alimentaire)
 • Hetsika natao tamin’ny andron’ny vehivavy :
  • Conférence & débat notarihin’i Pastera Landy Andrianavelasoa :« Ny toeran’ny vehivavy eo anivon’ny fiangonana amin’ny fitoriana ny filazantsara ».
  • Opération barquettes repas exotiques.

Soritr’asa :

 • Fanampiana ny tanora (mpianatra) eto Dijon
 • Karatra ho an’ny mpikambana SVK sy latsakemboka (araka izay foina)
 • Sortie week-end du 09/06 au 11/06 any Yverdon-les bains (Suisse).