Planning 2018-2019

VOLANA ANDRO MPITARIKA DIAKONA FOTOANA TOERANA
SEPTEMBRE Alahady 09 Mpitandrina Mamy – Voahangy Epuf Dijon
Alahady 16 Mpitandrina+Fifohazana Mbola Epuf Dijon
Alahady 30 Mpitandrina Rova Epuf Dijon
OCTOBRE Alahady 07 Mpitandrina Felana – Agnès Culte de rentrée FPMA Epuf Dijon
Alahady 21 Mpitandrina+Fifohazana Manase Zaika SVK – SLK Epuf Dijon
Alahady 28 Mpitandrina Mama Lala Epuf Dijon
NOVEMBRE Sabotsy 03 – Alahady 04 Synoda nationaly
Alahady 11 Mpitandrina Chantal – Elisabeth Epuf Dijon
Alahady 18 Mpitandrina+Fifohazana Felana Epuf Dijon
Sabotsy 24 Dîner concert Epuf Dijon
DECEMBRE Alahady 02 Mpitandrina Kanty – Manase Alahadin’ny Mpitandrina Epuf Dijon
Alahady 18 Mpitandrina+Fifohazana Rova Epuf Dijon
Alahady 23 Mpitandrina Mbola Concert de Noël STK-Chorale Epuf Dijon
Talata 25 Mpitandrina Agnès – Mamy Noely Epuf Dijon
JANVIER Alahady 06 Mpitandrina Elisabeth – Chantal Epuf Dijon
Alahady 20 Mpitandrina+Fifohazana Voahangy Epuf Dijon
Alahady 27 Mpitandrina Kanty Epuf Dijon
FEVRIER Alahady 03 Mpitandrina Mbola – Manase Alahadin’ny STK Epuf Dijon
Alahady 17 Mpitandrina+Fifohazana Mama Lala Epuf Dijon
Alahady 24 Mpitandrina Rova Epuf Dijon
MARS Alahady 03 Mpitandrina Agnès – Felana Alahadin’ny SVK Epuf Dijon
Alahady 17 Mpitandrina+Fifohazana Kanty Epuf Dijon
Alahady 24 Mpitandrina Chantal Epuf Dijon
AVRIL Alahady 07 Mpitandrina Mamy – Voahangy Alahadin’ny Chorale Epuf Dijon
Alarobia 17 Mpitandrina Mama Lala Epuf Dijon
Alakamisy 18 Mpitandrina Elisabeth Epuf Dijon
Zoma 19 Mpitandrina Toison d’or
Alahady 21 Mpitandrina Mbola-Manase Paska Epuf Dijon
Alahady 28 Mpitandrina Agnès Epuf Dijon
MAI Alahady 05 Mpitandrina Chantal Lasy Boyer
Alahady 19 Mpitandrina Rova – Kanty Fandraisana Epuf Dijon
Alahady 26 Mpitandrina Mamy Epuf Dijon
JUIN Alahady 09 Mpitandrina Mama Lala – Felana Pentokosta – Vokatra Epuf Dijon
Alahady 23 Mpitandrina+Fifohazana Voahangy Epuf Dijon
Alahady 30 Mpitandrina Mbola Epuf Dijon

Fiche d’information

Afin de mettre à jour la liste des membres actifs de la FPMA, il est indispensable de collecter les informations venant de vous. Cette fiche est individuelle et pour le bon fonctionnement de la FPMA Dijon, chaque membre d’une famille doit donc avoir sa fiche à jour. Les données collectées serviront UNIQUEMENT à la communication de la FPMA Dijon. Elles remplaceront prochainement le mailing liste actuel. Merci de votre compréhension.

Vous trouvez la fiche ici.

Planning

VOLANA ANDRO MPITARIKA DIAKONA FOTOANA TOERANA
SEPTEMBRE Alahady 10 Mpitandrina Mano-Marie Irène Epuf Dijon
Alahady 17 Mpitandrina+Fifohazana? Solofo-Lala Epuf Dijon
Alahady 24 Mpitandrina Felana-Alfredo Culte d’accueil Epuf Dijon
OCTOBRE Alahady 01 Mpitandrina Mano-Marie Irène Début souscription Epuf Dijon
Alahady 15 Mpitandrina+Fifohazana? Agnès-Felana Epuf Dijon
Alahady 22 Mpitandrina Mamy-Lala Sekoly Alahady Epuf Dijon
NOVEMBRE Zoma 03 Zaikabe FPMA Lycée Agricole Quetigny
Asabotsy 04 Zaikabe FPMA Lycée Agricole Quetigny
Alahady 05 Zaikabe FPMA Lycée Agricole Quetigny
Alahady 19 Mpitandrina+Fifohazana? Manase-Mbola Epuf Dijon
Alahady 26 Mpitandrina Voahangy-Alfredo Alahadin’ny Faritany Epuf Dijon
DECEMBRE Alahady 03 AG extraordinaire – Règlement intérieur Voahangy-Solofo Alahadin’ny Mpitandrina Epuf Dijon
Alahady 17 Mpitandrina+Fifohazana? Agnès-Elisabeth Epuf Dijon
Alahady 24 Mpitandrina Mano-Marie Irène Epuf Dijon
Alatsinainy 25 Mpitandrina John-Lala Epuf Dijon
JANVIER Alahady 07 Mpitandrina Lala-Alfredo Epuf Dijon
Alahady 21 Mpitandrina+Fifohazana? John-Voahangy Epuf Dijon
Alahady 28 Mpitandrina Manase-Mbola Fifidianana Diakona Epuf Dijon
FEVRIER Alahady 04 Mpitandrina Agnès-Elisabeth Alahadin’ny STK Epuf Dijon
Alahady 18 Mpitandrina+Fifohazana? Mano-Marie Irène Epuf Dijon
Alahady 25 Mpitandrina Felana-Mamy Epuf Dijon
MARS Alahady 04 Mpitandrina John-Solofo Alahadin’ny SVK Epuf Dijon
Alahady 18 Mpitandrina+Fifohazana Lala-Voahangy Epuf Dijon
Alahady 25 Mpitandrina Manase-Mbola Epuf Dijon
Alarobie 28 Mpitandrina Agnès-John
Alakamisy 29 FPMA-EPUF Elisabeth-Voahangy Epuf Dijon
AVRIL Alahady 01 Mpitandrina Felana-Mbola Epuf Dijon
Alahady 15 Mpitandrina Mano-Marie Irène 25 anniversaire Epuf Dijon
Alahady 22 Mpitandrina Mamy-Solofo Epuf Dijon
Asabotsy 28 Lasy
Alahady 29 Lasy
MAI Alahady 06 Mpitandrina Elisabeth-Alfredo Fandraisana Diakona Epuf Dijon
Alahady 20 Mpitandrina Mamy-John Fanateram-bokatra Epuf Dijon
Alahady 27 Mpitandrina Manase-Mbola Antoko Mpihira Epuf Dijon
JUIN Alahady 03 Mpitandrina * Epuf Dijon
Alahady 17 Mpitandrina+Fifohazana ? * Epuf Dijon
Alahady 24 Mpitandrina * FFKM Tanindrazana Epuf Dijon

* Tsy mbola voafaritra ny Diakona tompon’anjara ny volana jiona 2018 satria ireo Diakonana vaovao no hiasa amin’izany.

Zaikabe FPMA 2017

Miarahaba ny rehetra amin’ny anaran’ny Tompo,

Efa misokatra ny fisoratana anarana amin’ny Zaikabe 3-4-5 novembre 2017; izay anentanana antsika hatrany ny handraisantsika anjara amin’izany.

Ireto ary misy fampahafantarana mikasika ny andinidinin’izany :

 • Ny fisoratana anarana dia any amin’ny Filohan’ny Tafo no atao
 • Izay misoratra anarana dia mandoa ny 30%-n’ny fisoratany anarana (acompte) alohan’ny 15 Août 2017; ary mandoa ny totalin’ny fisoratana anarany ny 30 septembre 2017.
 • Satria voafetra ny isan’ny mpandray anjara noho ny toerana, dia iangaviana isika mba hisoratra anarana mialoha araka izay azo atao : raha vao feno ny isan’ny olona misoratra anarana dia tonga dia mikatona ho azy ilay « site » fisoratana anarana. Izay rehetra handray anjara dia mila misoratra anarana satria mila « badge » ny fidirana ao anatin’ny toerana hanaovana ny Zaikabe.
 • Saram-pisoratana anarana dia hitantsika amin’ny « pièce jointe »; dia isika no mahafantatra izay « formule » raisintsika.
 • Ny Komitin’ny Fiangonana dia nanapaka fa ny Tanorantsika dia handoa « demi-tarif » (50%-n’ny fisoratany anarana dia hiantohan’ny Fiangonana).
  Izay rehetra manana olana manokana dia afaka miresaka mivantana aty amin’ny tompon’andraikitra.
 • Mbola entanina isika rehetra mba hiditra any amin’ny Vaomiera izay fantatsika fa ahazoantsika miasa; ireo vaomiera ireo moa dia hivory an-telefaonina araka ny fotoana izay holazaina manaraka (rehefa ampy ny « détails »-n’ny vaomiera samihafa).

Ireto ary ireo olona efa nanolo-tena isaky ny Vaomiera :

 • Inscription, accueil, hébergement :
  • Mbola Rasamisoa
  • Mamy Rakoto Andrianavalona
  • Felana Rakotonirina
  • Chantal Andrianoel
  • Rodolphe Ramanakoraisina
 • Restauration :
  • Rova Rabenorosoa
  • Rondro Cordier
  • Marie Irène Rajaobary
 • Logistiques :
  • Jocelyn Razafindrabe
  • Solofo Rakotovao
 • Transport :
  • John Raveloson
 • Culte, ateliers, timing :
  • Pasitera Hanta Raveloarimanga
  • Lala Rakotovazaha
  • Ramanoelina Rajaobary
 • « Superviseur national » :
  • Kanty Rabenorosoa
 • « Equipe médicale » – « coordonnateurs nationaux » :
  • Amédé Randrianantenaina
  • Rakoto Andrianavalona

Aza adino ny mijery mail sy ny « site »-n’ny Fiangonana mandritry ny fotoam-pialan-tsasatra satria hisy vaovao hampitaina araka izay misy.

Mbola maro ny raharaha ary mila olona betsaka isika (tsy ampy betsaka ireo olona nanolo-tena ireo), ary dia manainga hatrany ny Fiangonana manontolo mba samy handray anjara amin’izany Asa lehibe izany, ho Voninahitr’Ilay naniraka antsika, sady Tompon’ny Asa.

Samia ho feno ny fitahian’Andriamanitsika.