Biraon’ny Tafo Dijon 2018 – 2020 :

  • Pasitera : Hanta RAVELOARIMANGA
  • Filoha : Manase RASAMISOA
  • Filoha Mpanampy : Kanty RABENOROSOA
  • Mpitahiry vola : Mamy RAKOTO ANDRIANAVALONA
  • Mpitan-tsoratra : Mbolatiana RASAMISOA
  • Mpitan-tsoratra : Chantal ANDRIANOEL
  • Mpanolotsaina : Elisabeth RAMAHAZOFARITRA
  • Mpanolotsaina : Agnès RANDRANTO