Teny fisaorana avy amin’ny filohan’ny Tafo FPMA Dijon

Miarahaba ny rehetra amin’ny anaran’ny Tompo.
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika noho ny nahavitan’ny Zaikabe 2017 satria raha tsy Izy no nomba antsika, dia ho zava-poana avokoa izay nokasaina. « Izy Irery » ilay Tompon’ny asa no omem-boninahitra.
Misaotra antsika Fiangonana manontolo koa, noho izay rehetra nataontsika hanatanterahana izany Zaikabe izany. Teo ny fivoriana fanomanana, ny toro hevitra rehetra, ny asa mivantana sy fifanomezan-tànana teny an-toerana, ary indrindra ny fitondrana am-bavaka.
« Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany » (Hebreo 6:10).
Samia mazoto amin’ny fanompoana, eo ambany Fahasoavana.

M.RASAMISOA
06 64 26 88 05